Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

Opiekuńcza Łódź - bis

Projekt Opiekuńcza Łódź

By Trevor Runner

Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie miasta Łodzi oraz rodziny i opiekunów tych osób do korzystania z pomocy asystenta. Stowarzyszenie „Dla Rodziny” realizuje zadanie  „Rozwój usług AOON i psychologa” w ramach projektu  „Opiekuńcza Łódź- Bis”  w okresie 2020-2021. 

Projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację osób chorujących i ich rodzin w zakresie prawidłowego i możliwości samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w swoim środowisku. Zadaniem asystenta jest wspieranie i pobudzenie aktywności osoby chorującej, wsparcie i pomoc w codziennych czynnościach związanych z dojazdami, rehabilitacją, uczestnictwem w życiu towarzyskim i kulturalnym i inne działania mające na celu poprawę funkcjonowania. Usługa asystenta jest nieodpłatna i obejmuje wizyty w domu podopiecznego i spędzanie z nim czasu średnio 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny.

kontakt: tel. 42 616 05 16,
e-mail: stowarzyszenie@serwer1488236.home.pl

Program Finansowany ze środków Unii Europejskiej EFS przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

nazwa działania dla osi: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź