ZApraszamy do lektury

aktualności

Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie "Dla Rodziny"

e -mail

stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl

telefon

+48 42 616 05 16

sdrna podwórku w ogrodzie

Szkolenie dla Asystentów- bhp oraz elementy pierwszej pomocy

26.10.2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się szkolenie pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz elementy pierwszej pomocy w pracy AOON”. Szkolenie było przeprowadzane przez pracowników firmy Aura BHP i Kadry dla dwóch grup zespołu projektu ,,Rozwój usług AOON i psychologa” w godz. 9-11:15 oraz 16-18:15. Miało na celu poszerzenie wiedzy Asystentów z zakresu bezpieczeństwa pracy, która odbywa się w różnych warunkach i miejscach (ulica, przychodnia, urząd, mieszkanie, park, transport publiczny itp.). Uczestnicy szkolenia usystematyzowali zasady postępowania podczas zagrożeń pożarowych, ewakuacji, zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu środków chemicznych i w trakcie dźwigania. Omówiono jak udzielić pomocy w sytuacji zadławienia, omdlenia oraz zatrzymania krążenia. Asystenci oraz wolontariusze przećwiczyli w parach resuscytację krążeniowo-oddechową i pozycję boczną ustaloną. Podczas szkolenia była możliwość wymiany doświadczeń Asystentów w pracy z osobami o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności oraz przedstawienia zagrożeń, jakie mogą się pojawiać na ulicy, w instytucjach, ale także w domach prywatnych. Spotkanie zainspirowało zespół Asystentów do podejmowania większej profilaktyki w kontekście zagrożenia zdrowia, uwrażliwiło na wczesne rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli Asystentom skuteczniej udzielić pierwszej pomocy oraz zachować większy spokój podczas realnego zagrożenia, którego często nie można przewidzieć.

Szkolenie odbyło się dzięki programowi Opiekuńcza Łódź – Bis, który jest finansowany ze środków EFS poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Relacja z Happeningu na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego

10 Października, czyli w Dniu Zdrowia Psychicznego spotkaliśmy się na popularnej i lubianej ulicy Piotrkowskiej pod wspólnym hasłem “Dbam o Zdrowie Psychiczne”. Wspólnie z mieszkańcami miasta, przedstawicielami urzędów, instytucji i władz Łodzi wzięliśmy udział w społecznym happeningu poświęconym dbałości o zdrowie psychiczne. W tym roku szczególnie chcieliśmy zwrócić uwagę na zagrożenia zdrowia i profilaktykę zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Statystyki wskazują na powszechność problemów zdrowia psychicznego, które w przyszłości mogą dotknąć nawet co 4-tą osobę. Podczas happeningu podkreślono, że nie można bagatelizować cierpienia osób chorujących, a problem chorób psychicznych coraz częściej dotyczy dzieci i młodzieży. Głośno mówiono o tym by nie bać się prosić o pomoc, korzystać z profesjonalnej pomocy terapeutów, lekarzy psychiatrii. Promowano sposoby dbania o zdrowie psychiczne: odpowiedni sen, higiena rytmu dobowego, aktywność fizyczna, pasje i zainteresowania, zdrowe odżywianie, dbanie o relacje z rówieśnikami, rodzinę, wiara. W leczeniu z pewnością pomaga i jest niezbędny kontakt z lekarzem, dotęp do najnowocześniejszej farmakoterapii ale pomocna będzie także arteterapia a nawet kontakt ze zwierzętami. . 

Takie wydarzenia z pewnością pomagają w przezwyciężeniu tabu, które towarzyszą temu obszarowi zdrowia, są okazją do integracji środowiska oraz przekazania wiedzy oraz istotnych potrzeb i sygnałów, 

Happennig zorganizowały organizacje społęczne realizujące wspólnie projekt TRANSFER: Stowarzyszenie TPN w Łodzi, Stowarzyszenie Dla Rodziny, Stowarzyszenie Ja-Ty-My, Fundacja Celeste.  

Dziękujemy za udział Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Pomost, mieszkańcom, podopiecznym, rodzinom oraz przedstawicielom władz miasta i instytucji, którzy .  

 Zachęcamy do zapoznania się z relacją w Łódzkich Wiadomościach Dnia (od minuty 9:30) https://lodz.tvp.pl/56304119/lodzkie-wiadomosci-dnia-10102021-1830 


Zapraszamy na Warsztat Psychoedukacyjny

Stowarzyszenie zaprasza na wydarzenie towarzyszące obchodom Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W dniu 14 października b.r. odbędzie się warsztat psychoedukacyjny „Jak wspierać i motywować osobę chorą do leczenia”. Zapraszamy rodziny i opiekunów w czwartek, 14 października o godz. 16.00-18.00. Prowadzenie psycholog Marta Ziętal. Warsztat zorganizowany w ramach programu TRANSFER.

ZAPRASZAMY NA HAPPENING NA RZECZ PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Spotykamy się razem podczas happeningu, którego celem jest wsparcie działań na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego!

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
„Dbam o zdrowie psychiczne”
10.10.2021 (niedziela)
godz. 16.00
ul. Piotrkowska 1 przy pl. Wolności

Wydarzenie w formie przejścia pod tematycznymi transparentami
z użyciem motywu przewodniego: żółtej wstążki odbędzie się przy placu
Wolności w dniu 10 października o godzinie 16.00.
W tym miejscu po raz kolejny zostanie podpisana Deklaracja na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie. Na miejscu uczestnikom wręczane będą symboliczne
upominki z przekazem wskazującym na cel wydarzenia. Zaprezentowana zostanie sztuka osób z niepełnosprawnością psychiczną.

Jest to jedno z cyklu wydarzeń, który służy promowaniu zdrowia psychicznego
i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, w tym roku w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Ważne jest upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysu, w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Wierzymy, że integracja środowiska i takie społeczne wydarzenia pomogą w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz przyczynią się do przeciwdziałanie nietolerancji, wykluczeniu i dyskryminacji osób z problemami zdrowia psychicznego.

Obchodom Dnia Zdrowia psychicznego towarzyszyć też będzie seminarium i debata z ekspertami o zdrowiu psychicznym. Udział wezmą przedstawiciele środowiska psychiatrii, służb mundurowych, rodzin osób chorujących i przedsiębiorcy zatrudniający osoby doświadczające kryzysów psychicznych. Porozmawiamy miedzy innymi o wyzwaniach reformy psychiatrii w Polsce a także podsumujemy warsztaty psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży zrealizowane w ramach projektu TRANSFER.
Początek wydarzenia 14.30. Seminarium potrwa do 15.45.
Transmisja on-line na profilu FB TPN:

https://www.facebook.com/events/3088840328053555?ref=newsfeed

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorami wydarzenia są organizacje realizujące w partnerstwie projekt TRANSFER: Lider: TPN w Łodzi, Ja-Ty-My, Fundacja Celeste, Stowarzyszenie „Dla Rodziny”.

Piknik ,,Dbam o Zdrowie Psychiczne" 25.09.2021 r.

25.09. w Parku im. Adama Mickiewicza odbyła się impreza charytatywna “Piknik Dbam o Zdrowie Psychiczne” na rzecz budowy Wyjątkowego Domu oraz wydarzenia towarzyszące- bieg na dystansie 5 km i biegi dla dzieci. Wydarzenie było jednocześnie okazją do podsumowania programu Transfer, którego szeroko zaplanowane i realizowane działania w ciągu trzech ostatnich lat wspierały funkcjonowanie psychiatrii środowiskowej w Łodzi i regionie. Osoby chorujące psychicznie i ich rodziny mogły korzystać z grup wsparcia, konsultacji, warsztatów psychoedukacyjnych a także z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, czy specjalistycznych usług psychiatrycznych.

Stowarzyszenie ,,Dla Rodziny” jako partner programu wsparło ideę poprzez zorganizowanie własnego stoiska. We współpracy z pracownią edukacyjną ,,Łamigłówka- nauka to zabawa”, pracownią artystyczną PAPaZ, artystką p. Grażyną Szymańska oraz wolontariuszami przygotowaliśmy warsztaty arteterapii (tkanie ręczne, makrama), kącik dla dzieci z nagrodami, punkt konsultacji prawnych, socjalnych i psychologicznych programu TRANSFER, stoisko informacyjne Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Zredagowaliśmy również wydanie piknikowe gazetki Stowarzyszenia. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością liczni przedstawiciele instytucji i urzędów. Marszałek województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, rozegrał turniej szachowy z osobami z niepełnosprawnością, promując tym samym szachy jako element zdrowia – trening umysłu i pasję. Wiceminister Waldemar Buda uczestniczył w biegu głównym wraz z innymi biegaczami, wśród których nie mogło zabraknąć popularnego artysty i gwiazdy Pikniku – MEZO, który znany jest także ze swojej pasji sportowej. Stowarzyszenie “Dla Rodziny również miało swoich reprezentantów w biegowym peletonie. Na linii startu stanął prezes Stowarzyszenia oraz podopieczny programu AOON, który trasę pokonał na wózku.

Kilkudziesięciu wystawców – organizacji społecznych, firm, grup sportowych i artystycznych przygotowało liczne rodzinne atrakcje- warsztaty ruchowe, zabawy dla dzieci, rozgrywki szachowe, alpakoterapię, pokazy karate, tańca, była też możliwość zakupu produktów prozdrowotnych (miody, oliwy, olejki eteryczne) czy spróbowania Zdrowej Kuchni.
Takie wydarzenia to okazja do integracji, wspólnego spędzenia czasu, poznania działań różnych organizacji. Pokazują, że można w atmosferze zabawy i rozluźnienia mówić o rzeczach tak ważnych jak zdrowie psychiczne i profilaktyka chorób.

Dziękujemy organizatorowi, którym było Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi za przygotowanie całej imprezy oraz wszystkim za uczestnictwo i zachęcamy do zapoznania się z relacją z imprezy i z wydaniem okolicznościowym naszego „Dziennika Rodzinnego” (dostępny w formie pdf na stronie).

Zespół SDR


Zapraszamy na Piknik "Dbam o zdrowie psychiczne"

W najbliższą sobotę (25.09.) w Parku Julianowskim odbędzie się bieg charytatywny na rzecz budowy Wyjątkowego Domu, któremu będą towarzyszyły liczne atrakcje. Stowarzyszenie „Dla Rodziny” będzie miało tam swoje stoiska a na nich m. in. warsztaty arteterapii, bezpłatne konsultacje socjalne, prawne i psychologiczne, stoisko AOON.Poniżej przedstawiamy harmonogram naszego stoiska:
Warsztaty Arteterapii 13:00-18:00, w tym:
• Tkanie artystyczne z Pracownią artystyczną PAPaZ prowadzenie: Gabriela Łukasiewicz – 13.00-15.30
• Makrama czyli węzełkowanie – prowadzenie Grażyna Szymańska – 15.30-18.00
• Kącik dla dzieci prowadzenie Marta Kośka wraz z pracownią edukacji Nauka to Zabawa „Łamigłówka” – 13.00-18.00
Konsultacje programu TRANSFER 13.00-18.00
• Pracownik Socjalny – 13.00-14.30
• Prawnik – 14.30-16.30
• Psycholog- 16.30-18.00

Stoisko programu Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON) 13.00-18.00
Biegi dla dzieci od godz.14:00, bieg główny o godz. 15:00, o 16:30 występ artysty- Mezo.
Link do wydarzenia na stronie organizatora:
https://www.facebook.com/events/s/wyjatkowy-bieg-charytatywny-rz/581714973011698/

Wszystkie atrakcje i konsultacje bezpłatne. Zapraszamy!

 

Zapraszamy!

Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów : Radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi

Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów

Temat przewodni: Radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi
30 września 2021 r. start: 16:00

Zapraszamy do udziału w comiesięcznej grupie wsparcia i warsztacie psychoedukacyjnym, którego tematem przewodnim będzie: Radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi. Prowadzenie: psycholog, terapeuta Marta Ziętal. Pani Marta współpracuje ze Stowarzyszeniem-rodzinami i podopiecznymi od 7 lat, prowadząc warsztaty z tematu komunikacji, budowania relacji oraz udzielając konsultacji indywidualnych.

Podczas spotkania możliwość omówienia indywidualnych zagadnień, problemów,zadawania pytań. Po warsztacie możliwość konsultacji indywidualnych z psycholog prowadzącą grupę.

Spotkanie realizowane w ramach programu TRANSFER -innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Zadanie: Wsparcie dla rodzin osób chorujących psychicznie. 

Uczestniczyliśmy w wystawie tkanin "Kosmogonia" autorstwa prof. ASP w Łodzi P. Zygmunta Łukasiewicza

Na zaproszenie autora wystawy uczestniczyliśmy w wystawie prac „Kosmogonia”, którą przygotował Mazowiecki Instytut Kultury i Galeria Test przy ul. Marszałkowskiej 43/50 w Warszawie.

Na wystawie zaprezentowano 9 prac dużego formatu, o różnej stylistyce, które powstały w różnych okresach twórczości. Nam najbardziej spodobała się praca zatytułowana: „Radość o poranku”.

Profesor zachęcił członków i podopiecznych Stowarzyszenia „Dla Rodziny” do swojej dziedziny sztuki. Przekazał nam dużego formatu osnowę, materiały do tkania oraz udzielił pierwszych lekcji. Od tego czasu wykorzystujemy techniki tkania do arteterapii i aktywności w naszym stowarzyszeniu. Razem współpracujemy także przy aranżacji i pielęgnacji wspólnego otoczenia, w którym na co dzień pracujemy, czyli podwórka przy Piotrkowska 38 Autorowi życzymy wielu sukcesów!

SDR 15.09.2021

Radość o poranku. Fragment

Jubileusz 25-lecia Toruńskiego Stowarzyszenia Współpraca

10 września 2021 r dwoje przedstawicieli Stowarzyszenia uczestniczyło w jubileuszu 25 – lecia Toruńskiego Stowarzyszenia „Współpraca”. Stowarzyszenie na co dzień prowadzi środowiskowy dom samopomocy dla 40 uczestników, mieszczący się w malowniczym dawnym dworku. Wieloletnia współpraca pomiędzy naszymi ośrodkami skupiona była wokół działalności POL-FAMILI –(właśnie w Toruniu swoją siedzibę miała Federacja Organizacji Osób Chorujących Psychicznie POL-FAMILIA), wspólnie prowadziliśmy kwartalnik, braliśmy udział w kampaniach na rzecz zdrowia psychicznego oraz audycjach radiowych. Nie tak dawno, bo w jeden z wakacyjnych dni 2017 roku zorganizowaliśmy wspólnie miłe wydarzenie – koncert w przydworkowym ogrodzie środowiskowego domu dla podopiecznych ośrodka i mieszkańców. Koncert przygotował łódzki zespół piosenki i tańca „Krajki”, przebywający w województwie kujawsko-pomorskim na obozie szkoleniowym. W roku 2020 zmarł wieloletni prezes i założyciel Toruńskiego ośrodka Andrzej Warot. Udział w jubileuszu zaszczycili swoją obecnością także przyjaciele ze stowarzyszeń z Bydgoszczy, profesor Aleksander Araszkiewicz, – lekarz psychiatra, proboszcz Toruńskiej parafii, przedstawiciele lokalnych instytucji samorządowych

XVI regionalna gala Lodołamaczy

W dniu 06.09.2021 uczestniczyliśmy w XVI regionalnej gali Lodołamaczy. To uroczystość organizowana od wielu lat przez Polską Organizację Pracodawców niepełnosprawnych POPON, której celem jest nagrodzenie pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Wsród tegorocznych laureatów znaleźli się nasi partnerzy realizowanych wspólnie projektów – TPN oraz Ja-TY-My z Łodzi. Gratulujemy!

Uroczystość odbyła się w przestrzeni konferencyjnej EC1 Łódź – Miasto Kultury. W tym roku uhonorowano laureatów w 9 kategoriach:

Zatrudnienie chronione, rehabilitacja społeczno-zawodowa, otwarty rynek pracy, instytucja, dziennikarz bez barier, przyjazna przestrzeń, zdrowa firma, super Lodołamacz, Lodołamacz Specjalny

Galę uświetnił występ Orkiestry Instrumentów Perkusyjnych „Mały Big Band”. To 20-osobowy zespół muzyczny, istniejący od 23 lat, którego członkami są w większości osoby z zespołem Downa. Muzycy grają na prostych instrumentach perkusyjnych, wykonując aranżacje rytmiczne do popularnych utworów muzyki rozrywkowej.

SDR

Relacja ze spotkania z telewizją RETSAT1

Nasze Stowarzyszenie oraz podwórko przy Piotrkowska 38 odwiedziła z kamerą redakcja telewizji RETSAT1. Redaktor stacji Pani Aleksandra Czajka-Anyszka wyczerpująco i z zaangażowaniem przeprowadziła szereg wywiadów składającch się na filmową opowieść o społecznych działaniach podejmowanych przez nas i naszych sąsiadów. Na co dzień Pani redaktor Aleksandra Czajka-Anyszka prowadzi cykl audycji „Pomagamy” ukazując w nich działalność społeczników, osób pomagających innym oraz łódzkich organizacji pożytku publicznego. Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego materiału : http://www.otvm-retsat1.pl/

Zapraszamy na spotkanie oraz konsultacje prawne

Zapraszamy na spotkanie i konsultacje prawne w projekcie TRANSFER z mecenas Eweliną Sadowską. Tematem przewodnim konsultacji będą regulacje prawne dotyczące przymusu leczenia i ustanowienia opieki prawnej. Są to zagadnienia, które dla rodzin stanowią duży problem. Temat ten poruszany był przez uczestników programu TRANSFER w trakcie realizowanych konsultacji prawnych dla Programu prowadzonych właśnie przez kancelarię mecenas Eweliny Sadowskiej. W oparciu o te sygnały opracowana została opinia dla biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie w sprawie art. 29 i 30 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Podczas spotkania będzie możliwość zadania pytań z innych obszarów prawa związanego ze zdrowiem oraz umówić się na porady i konsultacje indywidualne. Zachęcamy do udziału.

TERMIN: 09.09.2021r.(czwartek) godz. 16.00-18.00

Osoba prowadząca: adwoktat Ewelina Sadowska – kancelaria udzielająca porad prawnych w programie TRANSFER

Spotkanie odbędzie się tym razem tylko stacjonarnie na miejscu w siedzibie Stowarzyszenia.

Warsztaty odbędą się dzięki projektowi TRANSFER – przeniesienie usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Projekt finansowany ze środków EFS oraz środków budżetu Państwa Polskiego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER. Więcej na stronie www.dla-rodziny.org.pl

Warsztat psychoedukacyjny temat opieki nad osobami cierpiącymi z powodu chorób otępiennych

Warsztat psychoedukacyjny

Zapraszamy do udziału w warsztacie psychoedukacyjnym poruszającym wyjątkowo ważny temat opieki nad osobami cierpiącymi z powodu chorób otępiennych, jest to temat bardzo aktualny, dotyczący osób starszych ale nie tylko, także wielu osób cierpiących z powodu chorób neurologicznych. Szkolenie poprowadzi mgr Sonia Cieślik- psycholog z Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, która w Stowarzyszeniu „Dla Rodziny” prowadziła już warsztat dla zespołu asystentów osób z niepełnosprawnością i spotkał się on z wzajemnie dobrym odbiorem, mającym praktyczne znaczenie w codziennych doświadczeniach opieki.
Uczestnicy warsztatu poszerzą wiedzę nt. objawów i przebiegu chorób otępiennych, poznają stosowane sposoby wspomagania funkcjonowania osoby chorej. Wymienią doświadczenia z zakresu sposobów komunikowania się z chorymi oraz trudności jakie mają sprawując opiekę.


TERMIN: 01.09.2021r.(środa) godz. 16.30-18.00 (2 godz. wykładowe)

Temat: Opieka na osobami chorymi otępiennie, wskazówki dla rodzin i opiekunów.

Osoba prowadząca: mgr Sonia Cieślik – psycholog z Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

Jak zawsze można będzie zadawać pytania, przedstawić indywidualne sytuacje i przypadki.
Spotkanie odbędzie się tym razem tylko stacjonarnie na miejscu w siedzibie Stowarzyszenia.

Warsztaty odbędą się dzięki projektowi TRANSFER – przeniesienie usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Projekt finansowany ze środków EFS oraz środków budżetu Państwa Polskiego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER.

Konsulatcje z pracownikiem socjalnym Panem Jarosławem Mrozowskim

Zapraszamy na konsultacje indywidualne i spotkanie z pracownikiem socjalnym Panem Jarosławem Mrozowskim. Najbliższy wtorek 31.08., godz 16:30 – 17-30

Temat przewodni : „Świadczenie socjalne zasady przyznawania oraz poza finansowe formy pomocy i Aktywizacji”. 

Możliwość zadawania pytań, przedstawienia indywidualnych przypadków i zagadnień. Spotkanie w ramach programu Transfer w siedzibie Stowarzyszenia ul. Piotrkowska 38. 

Konsultacje odbędą się dzięki projektowi TRANSFER – przeniesienie usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Projekt finansowany ze środków EFS, w ramach program Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lider projektu TPN więcej na stronie www.tpn.org.pl

Szkolenie dziękujemy...

W dniu dzisiejszym odbyło się szkolenie dla zespołu Asystentów „Praca z chorym otępiennie i jego rodziną”. Szkolenie poprowadziła p. Sonia Cieślik- psycholog z Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.
Asystenci poszerzyli swoją wiedzę nt. objawów i przebiegu chorób otępiennych a także wspomagania funkcjonowania osoby chorej. Dowiedzieli się w jaki sposób komunikować się z chorymi oraz jakie trudności mają ich opiekunowie.
Stowarzyszenie „Dla Rodziny” otrzymało materiały z ćwiczeniami wspomagającymi funkcje poznawcze u chorych za które serdecznie dziękujemy.

Szkolenie dla AOON 21.07.2021 r.

Tytuł szkolenia: Praca z chorym otępiennie i jego rodziną.

Zakres: Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze specyfiką chorób neurodegeneracyjnych wynikających zarówno z niepełnosprawności, jak i wieku (główne objawy, dynamika i przebieg, możliwe zaburzenia zachowania u osoby chorej, problemy opiekunów rodzinnych). W szkoleniu zawarto praktyczne wskazówki dot. komunikacji z chorym, uwzględniono czas na zadawanie pytań i omówienie indywidualnych przypadków.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie i online; link: https://bit.ly/AOON_21lipiec

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi. Szkolenie odbędzie się dzięki programowi Opiekuńcza Łódź – Bis, który jest finansowany ze środków EFS poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie -13 lipca 2021 r.

Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego ,,Dla Rodziny”
uprzejmie informuje Członków Stowarzyszenia,iż w dniu 13 lipca 2021r.(wtorek)o godzinie 16.30(w drugim terminie o godz.17.00)odbędzie się XVII Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dla Rodziny”.
 
Zebranie odbędzie się w formie hybrydowej(stacjonarnie w Siedzibie Stowarzyszenia oraz on-line za pomocą platformy internetowej TEAMS).
 
Prosimy   o   zalogowanie się na  swoje  indywidualne  konta  członkowskie (np.: j.kowalski@teams.dla-rodziny.org.pl) 5  minut  wcześniej w    celu    sprawdzenia połączenia.
Zebranie w  części  stacjonarnej odbędzie  się w  siedzibie  Stowarzyszenia  przy ul.  Piotrkowskiej  38 lok 9U.Informacje  pod  telefonem: 426160516 lub  e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl.
Na  zebraniu  zostaną omówione  realizowane i przygotowywane projekty, podjęte decyzje dotyczące składu Władz Stowarzyszenia i możliwości funkcjonowania Stowarzyszenia w roku 2021i 2022r.
 
Porządek obrad:
 
13 lipca 2021 (wtorek)
 
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
5. Powołanie następującej komisji:
a. skrutacyjnej, b. mandatowo- regulaminowej, c. wniosków i uchwał
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań, planu na rok 2021 i udzieleniem absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2020 oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego.
9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia kadencji 2018-2022r
10. Sprawy różne, dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Zamknięcie obrad.
     
 
Piotr Chuchler
 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Warsztaty psychoedukacyjne Temat: Komunikacja interpersonalna. 27 maja 2021 godz. 16.30-18.15

Zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny, którego tematem będzie „Komunikacja interpersonalna” .Uczestnicy poznają zasady skutecznego formułowania komunikatów dopasowanych do konkretnego odbiorcy oraz rozwiną swoje umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji z innymi ludźmi.
 

Warsztaty poprowadzi psycholog terapeuta Marta Ziętal certyfikowana psychoterapeutka pracująca w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psycholog, trenerka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, edukatorka seksualna. 

Warsztaty odbędą   się w formie hybrydowej, dla 5 osób przygotowaliśmy miejsce w siedzibie Stowarzyszenia pozostałe osoby zapraszamy na warsztaty w formie online. 

Warsztaty odbędą się dzięki projektowi TRANSFER – przeniesienie usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Projekt finansowany ze środków EFS, w ramach program Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lider projektu TPN więcej na stronie www.tpn.org.pl

Link do spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: 

http://bit.ly/Komunikacja_interpersonalna_27_maja

 

Szkolenie Dla Zespołu AOON temat: "Elementy pracy socjalnej w pracy AOON", 12 maja 2021

Szkolenie Dla Zespołu AOON temat: „Elementy pracy socjalnej w pracy AOON”, prowadzenie: Jarosław Mrozowski, termin: 12 maja b.r. , godz. 17.00-18.15,
on-line hybrydowo, 5 miejsc w Stowarzyszeniu.

 Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Opiekuńcza Łóðź –  Bis”

Na podwórku Stowarzyszenia kwitnie wiśnia japońska 🙂 To znak, że robi się coraz bardziej wiosennie, pogodnie i kolorowo.

Konkurs na stanowisko psycholog wymiar etatu: 1 (zastępstwo) - Reakrutacja zakończona w dniu 24 kwietnia

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w Łodzi zaprasza do składania ofert na stanowisko: Psycholog w realizowanym na terenie Łodzi partnerskim projekcie społecznym Rozwój usług AOON i psychologa 

Miejsce pracy: praca na miejscu w siedzibie Stowarzyszenia i poza siedzibą 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 

Wskazania dot. umiejętności i predyspozycji: 

Umiejętność opracowania programów aktywizacji osób z niepełnosprawnością 

Umiejętności wykorzystania i przekazania podopiecznym oraz swojemu zespołowi konstruktywnych narzędzi i form wsparcia, służących np. wspieraniu w rozwiązywanii przezwyciężaniu kryzysów, wspieraniu w kształtowaniu dobrych relacji rodzinnychdobrej komunikacjizaradności itp. 

Umiejętność przekazywania wartości społecznych, chęć działania dla dobra wspólnego.  

Zainteresowania w zakresie zdrowia, rodziny, aktywizacji, rozwoju osobistego i podobne 

Kwalifikacje wymagane (na podstawie regulaminu programu) 

Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne oraz 

Doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia -minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 1 rok. Przeprowadzony podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę.(W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu. Po odbyciu stażu uzyskała prawo wykonywania zawodu psychologa.) 

Oferty można składać osobiście, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania lub drogą elektroniczną przesyłając cv z dopiskiem “Psycholog-rekrutacja 2021”Mile widziane rekomendacje z poprzednich miejsc pracy. 

Adres: ul. Piotrkowska 38 lok 9U.  

Tel. 42 616 05 16 lub 503773567  

E-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl 

Zapraszamy! 

Takie podziękowanie otrzymaliśmy dziś Również dziękujemy inicjatorom akcji oraz wolontariuszom!

Grupa wsparcia dla rodzin warsztaty 14 kwietnia 2021r.

Zapraszamy na warsztaty z asertywności, część II,  które odbędą się o godz: 16:30 do 18:00 

Zapraszamy na II. część warsztatu psychoedukacyjnego, którego tematem będzie trening asertywności. Trening asertywności ma na celu poznanie, czym jest postawa asertywna, uległa i agresywna oraz poszerzenie umiejętności zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć zachowania, które stanowią dla nich trudności w relacjach społecznych. Trening asertywności to warsztat składający się z dwóch części. 

Warsztaty poprowadzi psycholog terapeuta Marta Ziętal certyfikowana psychoterapeutka pracująca w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psycholog, trenerka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, edukatorka seksualna. 

Warsztaty odbędą   się w formie hybrydowej, dla 4 osób przygotowaliśmy miejsce w siedzibie Stowarzyszenia pozostałe osoby zapraszamy na warsztaty w formie online. 

Warsztaty odbędą się dzięki projektowi TRANSFER – przeniesienie usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Projekt finansowany ze środków EFS, w ramach program Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lider projektu TPN więcej na stronie www.tpn.org.pl

Link do spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: 

    http://bit.ly/warszaty_asertywnosci2

 
 
 


II część szkolenia dla Asystentów AOON 10 marca 2021r.

Tytuł szkolenia: Praca AOON z dziećmi i młodzieżą OzN. Zakres: Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego wspierania Beneficjentów-dzieci i nastolatków z różnymi niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin w ramach usług świadczonych przez AOON. Będzie także zawierało wskazówki, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w pracy Asystenta. termin: 10.03.2021r. godz. 16.00-18.15 Osoba prowadzaca: Marta Ziętal, psycholog, terapeuta Certyfikowana psychoterapeutka pracująca w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psycholog, trenerka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, edukatorka seksualna.Na co dzień pracuję na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Fundacji JiM. Moimi pacjentami są tam dzieci i młodzież w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Ponadto prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej i dla par. W Stowarzyszeniu „Dla Rodziny” pracowałam w latach 2015-1018 jako psycholog w projekcie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, a obecnie w ramach projektu Transfer prowadzę konsultacje indywidualne oraz grupę wsparcia dla członków rodzin osób chorujących psychicznie.

 

Link do szkolenia Microsoft Teams: http://bit.ly/II_czesc_szkolenia_AOON

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, wypracowanie wspólnych metod pomocy zespołu AOON Stowarzyszenia . Szkolenie odbędzie się dzięki programowi Opiekuńcza Łódź – Bis, który jest finansowany ze środków EFS poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Z uwagi na ograniczenia wywołane pandemią wirusa SARS-CoV-2, szkolenie przeprowadzone zostanie w formie hybrydowej

XV Forum Organizacji Pacjentów – 11-12 Luty 2021

Jak co roku Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej pod kierunkiem ks. Arkadiusza Nowaka zorganizował ogólnopolską konferencję dotyczącą zdrowia – Forum Organizacji Pacjentów. Forum gromadzi ekspertów, decydentów, przedstawicieli organizacji pacjenckich wszystkich dziedzin zdrowia. W tym roku Forum odbyło się w formule on-line, dzięki czemu członkowie Stowarzyszenie mogli wziąć udział w liczniejszym niż zwykle gronie osób. Konferencja odbyła się z aktywnym udziałem Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego, Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca w drugim dniu wysłuchaliśmy debaty „Wpływ pandemii Covid-19 na zdrowie psychiczne Polaków” z udziałem m.in. konsultanta krajowego ds. Psychiatrii prof. Piotr Gałeckiego. Konferencja odbyła się  W dniach 11-12 luty z okazji Dnia Chorego przypadającego na 11 lutego oraz Dnia Opiekuna, który zagościł w kalendarzu 12 lutego. https://www.youtube.com/watch?v=jdzJhzt2Hg8

XV Forum Organizacji Pacjentów Panel z 12 lutego 2021 r.

XV Forum Organizacji Pacjentów Panel z 11 Lutego 2021

12 lutego Dzień Opiekuna Osoby Chorej

Dziś 12 lutego przypada Dzień Opiekuna Osoby Chorej. Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w swojej misji skupia rodziny osób chorujących psychicznie a więc często opiekunów faktycznych osób chorujących. Prowadzimy także program Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, w którym asystentami są osoby zajmujące się pomocą i opieką zawodowo. Asystenci na co dzień towarzyszą osobom z niepełnosprawnością w życiu codziennym, wspierają w drodze ku samodzielności. Pomoc drugiej osoby przywraca możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Praca opiekuna czy to faktycznego np. rodziny, osoby bliskiej, czy zawodowego jest wymagająca ale potrafi być także niezwykle gratyfikująca -pomaganie innym daje wiele satysfakcji i spełnienia. Wszystkim opiekunom i ich podopiecznym życzymy wytrwałości, codziennych sukcesów i dobrego zdrowia.

link do artylułu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej: http://ippez.pl/ogolnopolski-dzien-opiekuna/

Elastyczność psychologiczna część II warsztaty 5 luty 2021r.

Zapraszamy na warsztaty które odbędą się o godz: 16:30 do 18:00  

Warsztaty poprowadzi psycholog terapeuta Marta Ziętal.

Link do spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: http://bit.ly/elastycznosc_psychologiczna2

Przed i po warsztatach odbędą się indywidualne porady/konsultacje psychologiczne – o godzinie15.30-16.30 i 18.00-19.00. Prowadzenie konsultacji: psycholog, tearapeuta Marta Ziętal. 

Warsztaty odbywają się dzięki programowi TRANSFER-innowacyjny program przeniesienia usług z instytucji do środowiska, finansowanemu ze środków EFS-POWR

Elastyczność psychologiczna część I warsztaty 28 stycznia 2021r.

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” zaprasza na grupę wsparcia/warsztat „Elastyczność psychologiczna”. Podczas warsztatów dowiecie się Państwo czym jest umiejętność bycia obecnym w teraźniejszej chwili, z pełną otwartością na własne doświadczenie oraz podejmowanie działań zgodne z własnymi wartościami, ale również będziecie mogli poćwiczyć jej poszczególne elementy.Warsztaty przewidziane są na dwa spotkania/dwie części. Na pierwszą część zapraszamy Państwa w dniu 28 stycznia 2021r. o godz. 16.30. Prowadzenie: psycholog, terapeuta Marta Ziętal.  Uwaga: Spotkania odbędą się w formie hybrydowej – online i w siedzibie Stowarzyszenia. 5 osób które maja problem z dostępem do internetu, zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 38 lok 9U, dla pozostałych zapewniamy uczestnictwo online.  Link do spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: http://bit.ly/elastyczność_psychologiczna_28_stycznia Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio pod e-mail:stowarzyszenie@serwer1488236.home.pl lub tel.: 42 616 05 16.Więcej na: www.dla-rodziny.org.pl. Zapraszamy!  Warsztaty odbywają się dzięki programowi TRANSFER-innowacyjny program przeniesienia usług z instytucji do środowiska, finansowanemu ze środków EFS-POWR.

Szkolenie dla Zespołu AOON w ramach projektu Opiekuńcza Łódź – BIS

W dniu 21.01.2021 zostanie przeprowadzone całodzienne szkolenie dla zespołu AOON (asystenci, psycholog, wolontariusze) poświęcone niepełnosprawności. Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, wypracowanie wspólnych metod pomocy zespołu AOON Stowarzyszenia . Szkolenie odbędzie się dzięki programowi Opiekuńcza Łódź – Bis, który jest finansowany ze środków EFS poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Z uwagi na ograniczenia wywołane pandemią wirusa SARS-CoV-2, szkolenie przeprowadzone zostanie w formie hybrydowej. Prowadzenie: Krzysztof Matosek oraz Bożena Szot-Matosek.

Skrócony Program:

– Aktywizowanie ON do samodzielności życiowej i zawodowej

– Charakterystyka rodzajów niepełnosprawności, jak pracować z osobą niepełnosprawną – Niepełnosprawność widoczna, niewidoczna, etapy akceptacji niepełnosprawności i rodzaje niepełnosprawności.

– Bariery jakich doświadczają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Żegnamy Krzysztofa,

Stowarzyszenie ze smutkiem przyjęło wiadomość o odejściu w dn. 24.11.2020 kolegi, pracownika, członka Zarządu Krzysztofa Jaraczewskiego. Krzysztof pomagał innym, był pedagogiem, bardzo lubianym i cenionym przez swoich podopiecznych, których wspierał będąc  m.in. Asystentem osobistym. Pracował także w innych ośrodkach. Był tuż spełnieniem marzenia ukończenia studiów z psychologii. Covid zabrał go nagle w niespełna dwa tygodnie, ostatnie dni walcząc w szpitalu pod respiratorem. Będzie nam Ciebie Krzysztofie bardzo brakowało. Wyrazy współczucia dla Rodziny.

Grupa wsparcia: Radzenie sobie ze stresem i lękiem – 26 Listopada 2020 r. 16:30

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia i warsztacie psychoedukacyjnym, którego tematem przewodnim będzie: Radzenie sobie ze stresem i lękiem. Prowadzenie: psycholog, terapeuta Marta Ziętal. Spotkanie realizowane w ramach programu TRANSFER -innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Zadanie: Wsparcie dla rodzin osób chorujących psychicznie. Zapraszamy.Spotkanie będzie prowadzone przez aplikację Microsoft Teams. Link do spotkania: http://bit.ly/grupa_wsparcia2

Nie jesteś sam możemy Ci pomóc. Skorzystaj z formularza kontaktowego. 

Kontakt z nami , kliknij przycisk poniżej aby przejść do strony kontaktowej

TRANSFER:
innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do
środowiska. II etap – testowanie modelu

Zapraszamy na
spotkania psychoedukacyjne dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie:

 

 

 


PAŹDZIERNIK 2020 

 

Uzależnienia
– profilaktyka, leczenie

prowadzenie: dr Katarzyna Sowińska – lekarz psychiatrii

 

13.10 (wtorek)

 

godz. 17.00

 

 

 

Grupa wsparcia – relacje w rodzinie, umiejętności rozwiązywania problemów

prowadzenie: mgr Marta Ziętal – psycholog

 

29.10 (czwartek)

 

godz. 16.30

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” Partner nr3,  Zadanie 11: Wsparcie dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi

     

 

WRZESIEŃ 2020

 

ZDROWIE PSYCHICZNE – profilaktyka, leczenie

prowadzenie: dr Wojciech Pabjańczyk – lekarz psychiatrii

 

25.09 (piątek)

 

godz. 17.00

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie 29 Września 2020 r. godz. 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Piotrkowska 38 lok 9U 

Relacja z Pikniku TV TOYA

Relację z Pikniku podwórkowego, Tu Mieszkam, uczę się, dbam o zdrowie, można zobaczyć już w najbliższy piątek 25 września o godzinie 17.00 w TV Toya w programie Prosto z miasta. Link: Link do reportażu TV TOYA

Nadchodzące wydarzenia

ZAPRASZAMY NA PIKNIK PODWÓRKOWY – ULOTKA WYDARZENIA DO POBRANIA  

Już jutro wraz Łamigłówka – „Nauka to zabawa”, Pracownia artystyczna PAPAZ, mieszkańcami zapraszamy na podwórko przy ul. Piotrkowskiej 38 na piknik podwórkowy „Tu mieszkam, uczę się, dbam o zdrowie” w ramach programu Moje miejsce na Ziemi. W programie występy muzyczne, zabawy z animatorem , prezentacja i wystawa konkursu „Prześwity bramowe”, warsztaty makramy, tkania oraz stoiska prowadzonych  programów Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, programu wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie TRANSFER( konsultacje z psychologiem, pracownikiem socjalnym). Udział jest bezpłatny. Do zobaczenia!

 

Wsparcie w organizacji Pikniku: FundacjaOrlen @FundacjaORLEN, firma Ziaja, firma Rossmann, firma IP Sound, Kawiarnia Miriam, Targowisko Zielony Rynek, Just Lodz, Łódzka Izba Architektów, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. 
 

19 IX 2020 r godzina 12:00 – 17:00 Piotrkowska 38 lok 9U.

 
 

Program ogólny do pobrania 

Udział w Pikniku jest bezpłatny

WRZESIEŃ

Walne zebranie w sprawie sprawozdania za rok 2019 r. – 29 wrzesień 2020 r. Wtorek godz 16:30 I termin 17:00 II termin. Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia, z uwagi na ograniczenia związane z pandemią Covid – 19. Prosimy o potwierdzenie udziału, osobistego 

MAJ

Gdy w całym kraju w najlepsze trwa epidemia, a wiele osób pracuje zdalnie, Stowarzyszenie idzie za tym przykładem i swoją działalność przenosi (na ile to możliwe) do Internetu.

Podopieczni programu Opiekuńcza Łódź – Bis łączą się z innymi Podopiecznymi oraz asystentami, by dowiedzieć się czegoś nowego, a przy okazji walczyć z samotnością. W tym miesiącu poruszony zostanie m.in. temat bezpieczeństwa w Internecie, nauki makramy, motywacji czy wpływu stylu życia na zdrowie.

Także członkowie programu Transfer nie próżnują i pracują zdalnie – w tym miesiącu przeprowadzone zostaną szkolenia m.in. „Optymizmu można się nauczyć” oraz podstaw tematyki mindfulness.Pik

Stowarzyszenie można wspierać przesyłając darowiznę lub 1% podatku. Dziękujemy!

Nr KRS: 0000207011

Nr konta bankowego:

25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Bank BZ WBK oddział Łódź

Stowarzysznie „Dla Rodziny”

Organizacja Pozarządowa

Siedziba

ul. Piotrkowska 38 lok 9U 90-265 Łódź

Contacts

+42 616 05 16 
stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl

Aktualny Zarząd Stowarzyszenia 2019r.:

 • Piotr Chuchler – Prezes Zarządu
 • Tadeusz Klemba – Wiceprezes Zarządu
 • Halina Jastrzembska – Skarbnik Zarządu
 • Kamila Morawska – Sekretarz Zarządu
 • Krzysztof Jaraczewski – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
 • Wacław Podwysocki
 • Zenon Wybrański


V Zarząd Stowarzyszenia – kadencja  2014 – 2018

 • Piotr Chuchler – Prezes Zarządu
 • Tadeusz Klemba – Wiceprezes Zarządu
 • Zdzisława Urbaniak – Skarbnik
 • Halina Jastrzembska – Członek Zarządu
 • Wybrański Zenon – Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna stowarzyszenia – kadencja 2014 – 2018

 • Janowska Maria
 • Marczyńska Bożena
 • Wolniak Bożena

III Zarząd stowarzyszenia – kadencja 2011-2014

 • Piotr Chuchler – Prezes Zarządu
 • Tadeusz Klemba – Wiceprezes Zarządu
 • Zdzisława Urbaniak – Skarbnik Zarządu
 • Ewa Gierach – Sekretarz Zarządu
 • Zenon Wybrański – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia – kadencja 2011-2014

 • Maria Janowska – przewodnicząca komisji
 • Halina Jastrzembska – członek komisji
 • Bożena Marczyńska – członek komisji

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 14 kwietnia 2011r


II Zarząd Stowarzyszenia – kadencja 2008-2012

 • Piotr Chuchler – Prezes Zarządu
 • Barbara Durka – Wiceprezes Zarządu ( w miejsce Jadwigi Grzesik)
 • Zenon Wybrański – Skarbnik Zarządu

Komisja rewizyjna kadencji 2008-2012

 • Maria Janowska
 • Izabela Ligier
 • Bogdan Przedecki

Skład Zarządu Stowarzyszenia w latach wcześniejszych:

Lata 2004 -2008 (I zarząd stowarzyszenia)

 • Maria Janowska – Prezes
 • Izabela Ligier – Skarbnik
 • Jolanta Baranowska – Sekretarz