Spotkanie Wigilijne

W piątek 17 grudnia b.r. odbyło się podsumowujące spotkanie grupy wsparcia rodzin i opiekunów w ramach programu Transfer-Innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Podczas spotkania Prezes Stowarzyszenia podziękował uczestnikom za aktywny udział w warsztatach, poinformował o przygotowywanej publikacji i przedstawił jej założenia. Publikacja zostanie wysłania do uczestników i instytucji na zakończenie projektu.
Trzyletnia realizacja projektu (2018-2021)zaowocowała stworzeniem programu  psychoedukacyjnego dla rodzin osób chorujących psychiczne, pomogła rozwiązać wiele indywidualnych spraw i problemów, ważne było też wsparcie podczas pandemii Covid-19. Mamy nadzieję, że będzie możliwa kontynuacja programu w przyszłości.  
Z uwagi na okres, w którym odbywało się spotkanie miało ono wyjątkową świąteczną oprawę. Rodzinny zespół "Smyki dla Muzyki", w 12 osobowym składzie, dostarczył rodzinom wzruszeń. Piękne wykonanie kolęd, wypełniło serca Bożonarodzeniowa tradycją i dostarczyło radości, tak potrzebnej w trudnych ostatnich czasach. Spotkanie pozostanie na długo w pamięci. 

Dziękujemy liderowi programu (TPN) za jego koordynowanie, z kolei Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej dziękujemy za jego finansowanie poprzez Program Operacyjny POWER - Wiedza Edukacja Rozwój

Wszystkim życzymy zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia planów i wszelkiej pomyślności w roku 2022!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA